Tất cả bài viết

Bị cận thị có nên đeo kính áp tròng ?

Kính áp tròng thường được sử dụng trong các trường hợp điều chỉnh tật khúc xạ của mắt, bao gồm kính áp tròng cận thị,...