Tin Tức

Kính cận áp tròng uy tín

Ngoài công dụng làm đẹp, kính cận áp tròng (contact lens) còn giúp hỗ trợ độ cận cho các bạn bị cận thị, giúp mắt...

Len mắt cận an toàn

Len mắt cận còn được gọi đúng hơn là lens mắt cận, kính áp tròng cận. Ngoài nhu cầu làm đẹp, người sử dụng còn...

Đeo Lens Khi Ngủ - Nên Hay Không?

Dùng kính áp tròng cận để thoát kiếp mang kính, mà giờ nghỉ trưa lại lười lấy lens ra, để nguyên trong mắt như vậy...