Tin Tức

Đeo Lens Khi Ngủ - Nên Hay Không?

Dùng kính áp tròng cận để thoát kiếp mang kính, mà giờ nghỉ trưa lại lười lấy lens ra, để nguyên trong mắt như vậy...