Tất cả bài viết

Lens Silicone Hydrogel là gì ?

Silicone Hydrogel có thể nói là một bước tiến vượt bậc trong công nghệ làm kính áp tròng. Người dùng hiện tại đã có thêm...

Nước ngâm kính áp tròng nào tốt

Bài viết cung cấp cho bạn những kiến thức sơ lược về nước ngâm kính áp tròng như tác dụng của nước ngâm, loại nước...