Tất cả bài viết

ĐEO LENS CẬN CÓ AN TOÀN KHÔNG?

Len cận (hay chính xác hơn là lens cận) rất an toàn. Tuy nhiên, việc đeo Lens có thể gây hại cho mắt nếu bạn đeo...