Blog - Có gì hot?

Bị cận thị có nên đeo kính áp tròng ?

    0 Bình luận

Kính áp tròng thường được sử dụng trong các trường hợp điều chỉnh tật khúc xạ của mắt, bao gồm kính áp tròng cận thị, viễn thị, loạn thị, lão...

Hỗ Trợ Trực Tuyến